Headlines

संत विचारातून समाज प्रबोधन करणारे राष्ट्रीय भारुडसम्राट हमीद अमिन सय्यद

    राष्ट्रीय भारुडसम्राट हमीद अमिन सय्यद दूरदर्शनवर कार्यक्रमाचे सादरीकरण करताना  लोककला ही आपली सांस्कृतीक परंपरा आहे . तीचे  जतन , संवर्धन आणि सादरीकरण पुढील पिढीला  होण गरजेचं आहे . त्यामुळे तरुण पिढीनं ही कला आत्मसात करून त्या माध्यमातून समाज जागृती करावी .विविध सामाजिक विषयावर या माध्यमातुन भाष्य करावं जेणेकरुन व्यसनमुक्ती  ,पर्यावरण, स्वच्छता , बेटी…

Read More