Headlines

ESIC अंतर्गत 6552 पदांसाठी भरती

  ESIC अंतर्गत 6552 पदांसाठी भरती जाहीर  पदाचे नाव & जागा & पात्रता : 1.क्लार्क, अप्पर डिव्हिजनल क्लार्क कॅशिअर I जागा – 6306 शैक्षणिक पात्रता –  ● उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा समकक्ष पदवी घेतली पाहिजे. ● संगणकाचे कार्यरत ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 2. स्टेनोग्राफर I जागा – 246 शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास वेतन :…

Read More